Polacy Zmieniają Świat

WSPIERAJĄ NAS

Nasz projekt nie byłby możliwy bez zaangażowania osób, które podzielają nasz zapał do wdrażania nowatorskich projektów. Wierzymy w zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo polskiej gospodarki i potrzebę promowania naszego naukowego geniuszu na arenie międzynarodowej.

Ambasadorzy

Motor napędzający projekt „Polacy Zmieniają Świat”.
Aktywnie uczestniczą w realizacji jego celów, dbając o dobry wizerunek. To managerowie talentów i źródło wiedzy na temat programu. Prowadzą rozmowy z naukowcami, inżynierami i wynalazcami, a każdą osobę, która chciałaby dołączyć do naszego zespołu „zaopatrują” w sprawdzone i najaktualniejsze informacje.

Partnerzy 

Paliwo, dzięki któremu projekt „Polacy Zmieniają Świat” nabiera prędkości! 
Pomagają rozwinąć nam skrzydła na wielu płaszczyznach - wspierają nas finansowo, merytorycznie, dodają otuchy i wiary w siebie. Wśród naszych Partnerów są osoby prywatne, firmy, podmioty gospodarcze i instytucje.

Tytuł zastępczy

WSPIERAJĄ NAS

Nasz projekt nie byłby możliwy bez zaangażowania osób, które podzielają nasz zapał do wdrażania nowatorskich projektów. Wierzymy w zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo polskiej gospodarki i potrzebę promowania naszego naukowego geniuszu na arenie międzynarodowej.

Ambasadorzy

Motor napędzający projekt „Polacy Zmieniają Świat”.
Aktywnie uczestniczą w realizacji jego celów, dbając o dobry wizerunek. To managerowie talentów i źródło wiedzy na temat programu. Prowadzą rozmowy z naukowcami, inżynierami i wynalazcami, a każdą osobę, która chciałaby dołączyć do naszego zespołu „zaopatrują” w sprawdzone i najaktualniejsze informacje.

Partnerzy 

Paliwo, dzięki któremu projekt „Polacy Zmieniają Świat” nabiera prędkości! 
Pomagają rozwinąć nam skrzydła na wielu płaszczyznach - wspierają nas finansowo, merytorycznie, dodają otuchy i wiary w siebie. Wśród naszych Partnerów są osoby prywatne, firmy, podmioty gospodarcze i instytucje.