Polacy Zmieniają Świat

WSPIERAJĄ NAS

Nasz projekt nie byłby możliwy bez zaangażowania osób, które podzielają nasz zapał do wdrażania nowatorskich projektów. Wierzymy w zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo polskiej gospodarki i potrzebę promowania naszego naukowego geniuszu na arenie międzynarodowej.

Ambasadorzy

Motor napędzający projekt „Polacy Zmieniają Świat”.
Aktywnie uczestniczą w realizacji jego celów, dbając o dobry wizerunek. To managerowie talentów i źródło wiedzy na temat programu. Prowadzą rozmowy z naukowcami, inżynierami i wynalazcami, a każdą osobę, która chciałaby dołączyć do naszego zespołu „zaopatrują” w sprawdzone i najaktualniejsze informacje.

[CTA] Zostań Ambasadorem


Partnerzy 

Paliwo, dzięki któremu projekt „Polacy Zmieniają Świat” nabiera prędkości! 
Pomagają rozwinąć nam skrzydła na wielu płaszczyznach - wspierają nas finansowo, merytorycznie, dodają otuchy i wiary w siebie. Wśród naszych Partnerów są osoby prywatne, firmy, podmioty gospodarcze i instytucje.


[CTA] Zostań Partnerem

Koordynatorem programu „Polacy Zmieniają Świat” jest Fundacja Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Instytut Dialogu i Analizy Prawno-Gospodarczych.


Staramy się wypełnić misję naszego przedsięwzięcia poprzez konsekwentne wprowadzanie w życie założeń i osiąganie poszczególnych celów programu „Polacy Zmieniają Świat”, który rozwija się dzięki pracy, zaangażowaniu i wsparciu wielu Partnerów ze świata biznesu i nauki. Jesteśmy dumni, że nasz program wspiera coraz liczniejsze grono osób.


Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II - uczelnia otwarta na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności! Prowadzi wszechstronne badania, które obejmują nie tylko teologię czy filozofię, ale również humanistykę, prawo, nauki społeczne, a także przyrodnicze i ścisłe. Obecnie na ponad 40 kierunkach studiów KUL kształci ponad 12 tys. studentów, a kadra naukowa liczy 1050 nauczycieli akademickich.

Patronatem Honorowym objęło program Ministerstwo Aktywów Państwowych.
 

Tytuł zastępczy