Polacy Zmieniają Świat

Uczestnicy naukowi

Uczestnicy naukowi

Uczestnicy naukowi to wybitni Polacy mieszkający poza granicami Rzeczypospolitej - naukowcy, inżynierowi, osoby posiadające niezwykłą wiedzę, które mają wolę współdziałania nauki i przemysłu, celem rozwoju polskich firm i polskiej gospodarki opartej o wiedzę.

Uczestnicy naukowi

Uczestnicy naukowi to wybitni Polacy mieszkający poza granicami Rzeczypospolitej - naukowcy, inżynierowi, osoby posiadające niezwykłą wiedzę, które mają wolę współdziałania nauki i przemysłu, celem rozwoju polskich firm i polskiej gospodarki opartej o wiedzę.

Scroll