Polacy Zmieniają Świat

Patronage:

Patronat Senat RP

Poles change the world

Program łączący
polską naukę z biznesem

Projekt "Polacy Zmieniają Świat" tworzą ludzie złączeni patriotyzmem,
pasją do zdobywania i wdrażania wiedzy oraz etycznych praktyk w biznesie. Naszą misją jest odnajdowanie i łączenie polskich naukowców
mieszkających poza granicami Ojczyzny z rodzimym biznesem.
Dołącz do nas i wspólnie budujmy silną i bezpieczną gospodarczo Polskę.

Tytuł zastępczy
Scroll

Polacy zmieniają świat