Polacy Zmieniają Świat

Partnerzy

Scroll

Partnerzy projektu Polacy Zmieniają Świat, to osoby, firmy, instytucje i podmioty dzielące tę samą chęć dbania o zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo polskiej gospodarki.
Wszyscy wierzymy, że dopiero współpraca polskich firm z polskimi naukowcami w kraju oraz zagranicą może przynieść dynamiczny rozwój innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy wspierają nas w wielu polach rozwijania projektu Polacy Zmieniają Świat. W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować za każde okazane wsparcie finansowe, merytoryczne oraz duchowe. Wierzymy, że wspólnie budujemy bardzo wartościowe przedsięwzięcie. 

Cieszymy się, że jesteście z nami!

Scroll
Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy projektu Polacy Zmieniają Świat, to osoby, firmy, instytucje i podmioty dzielące tę samą chęć dbania o zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo polskiej gospodarki.
Wszyscy wierzymy, że dopiero współpraca polskich firm z polskimi naukowcami w kraju oraz zagranicą może przynieść dynamiczny rozwój innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy wspierają nas w wielu polach rozwijania projektu Polacy Zmieniają Świat. W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować za każde okazane wsparcie finansowe, merytoryczne oraz duchowe. Wierzymy, że wspólnie budujemy bardzo wartościowe przedsięwzięcie. 

Cieszymy się, że jesteście z nami!

Scroll