Polacy Zmieniają Świat

Misja i cel

Misja i cel projektu Polacy Zmieniają Świat

Na całym świecie żyją i pracują osoby z polskimi korzeniami, nasi rodacy - inżynierowie, naukowcy, wynalazcy. W Polsce ich dorobek jest albo niedostrzegany wcale, albo niedoceniany dostatecznie. Wielu z nich mimo odległości i upływu czasu, niezmiennie czuje silną więź z ojczystym krajem. Jak każdy z nas, zależy im na bezpieczeństwie gospodarczym Polski. Postawiliśmy sobie zatem za cel, z jednej strony promować polskich naukowców przebywających zagranicą, dać im możliwość nawiązania relacji z polskimi firmami w kraju i pozwolić na rozwój potencjału każdej ze stron, a z drugiej umożliwić polskiej gospodarce odnajdowanie i wdrażanie innowacji z całego świata. Jest to nasz główny cel i misja projektu. Narzędziem do osiągnięcia tych założeń jest platforma internetowa, pozwalająca obu stronom w prosty i efektywny sposób nawiązywać ze sobą relacje w duchu B+R+I.

Cele szczegółowe projektu Polacy Zmieniają Świat:
- Pozyskanie ofert badawczo-rozwojowych dla polskiego biznesu
- Propozycje nowych obszarów współpracy badawczo-rozwojowej dla polskich firm i ośrodków naukowych
- Ułatwienie nawiązania kontaktów zawodowych i biznesowych pomiędzy środowiskami polskich naukowców pracujących poza granicami kraju a polskimi firmami działającymi w Polsce
- Promocja wiedzy o wkładzie polskich naukowców i przedsiębiorców w rozwój nauki i gospodarki na świecie.- Uhonorowanie doniosłych osiągnięć polskich naukowców za granicą, w szczególności upamiętnienie i promocja istotnych osiągnięć naukowo-badawczych szerzej nieznanych w kraju poprzez sporządzenie i publikację ich biografii.

Zdjęcie dla strony Misja i cel
Scroll