Polacy Zmieniają Świat

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tytuł zastępczy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II powstał w 1918 r. i należy do najstarszych uniwersytetów w Polsce. W ciągu 100 lat swej historii zyskał uznanie w kraju i za granicą, znacząco wpływając na kształt nauki i kultury polskiej. Pozostając wiernym wartościom zawartym w dewizie „Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie” uniwersytet przygotował tysiące absolwentów do aktywnej obecności w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym, a także do służby Kościołowi. Uczelnia jest otwarta na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Prowadzi wszechstronne badania naukowe, które obejmują nie tylko charakterystyczne dla katolickiej uczelni dziedziny jak teologia czy filozofia, ale również humanistykę, prawo czy nauki społeczne. Obok nich rozwijają się nauki przyrodnicze i ścisłe. KUL jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji, w tym Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC). Jest także inicjatorem i liderem Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów, do której należą uczelnie z 5 państw: Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Polski. Obecnie na ponad 40 kierunkach studiów KUL kształci ponad 12 tys. studentów, a kadra naukowa liczy 1050 nauczycieli akademickich.

Scroll