Polacy Zmieniają Świat

Komitet Honorowy

Scroll

Mamy zaszczyt przedstawić Szanownych Członków Komitetu Honorowego. Łączy nas ta sama potrzeba wspierania polskich inicjatyw biznesowych oraz promowania osiągnięć polskich naukowców.

Scroll
Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Członek Komitetu Honorowego programu Polacy Zmieniają Świat

Rektor KUL

Ks. prof. Antoni Dębiński

Od 2012 r. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Profesor zwyczajny nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa rzymskiego.
Komitet Honorowy

Komitet Honorowy

Mamy zaszczyt przedstawić Szanownych Członków Komitetu Honorowego. Łączy nas ta sama potrzeba wspierania polskich inicjatyw biznesowych oraz promowania osiągnięć polskich naukowców.

Scroll
Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Członek Komitetu Honorowego programu Polacy Zmieniają Świat

Rektor KUL

Ks. prof. Antoni Dębiński

Close
Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Członek Komitetu Honorowego programu Polacy Zmieniają Świat

Rektor KUL

Ks. prof. Antoni Dębiński

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Profesor zwyczajny nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa rzymskiego.
Od 2012 r. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce historii prawa i prawa rzymskiego, europejskiej kultury prawnej oraz historii prawa kościelnego.
Jest autorem prac z zakresu prawa rzymskiego i jego znaczenia dla kultury europejskiej. Należy do kilku towarzystw i stowarzyszeń naukowych.