Polacy Zmieniają Świat

Honourable Committee

We are proud to present the Distinguished Members of the Honourable Committee. We are united by our mission to support Polish business enterprises and to promote the significant achievements by Polish scientists.

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Członek Komitetu Honorowego programu Polacy Zmieniają Świat

Rektor KUL

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Tytuł zastępczy

Rektor AGH

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Tytuł zastępczy

Sekretarz Stanu - Ministerstwo Aktywów Państwowych

Artur Soboń

Sekretarz Stanu - Ministerstwo Aktywów Państwowych
Tytuł zastępczy

Prezes Zarządu - KGHM Polska Miedź S.A.

Marcin Chludziński

Prezes Zarządu - KGHM Polska Miedź S.A.
Tytuł zastępczy

Prezes Zarządu - TUW PZUW

Rafał Kiliński

Prezes Zarządu - TUW PZUW
Tytuł zastępczy

Prezes Zarządu - Enea Operator Sp. z o.o.

Andrzej Kojro

Prezes Zarządu - Enea Operator Sp. z o.o.
Tytuł zastępczy

Prezes Zarządu - PGNiG SA

Jerzy Kwieciński

Prezes Zarządu - PGNiG SA
Tytuł zastępczy

Prezes PGE Dystrybucja S.A.

Marcin Kowalczyk

Prezes PGE Dystrybucja S.A
Tytuł zastępczy

Prezes Zarządu - Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna

Artur Wasil

Prezes Zarządu - Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna
Honourable Committee

Honourable Committee

We are proud to present the Distinguished Members of the Honourable Committee. We are united by our mission to support Polish business enterprises and to promote the significant achievements by Polish scientists.

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Członek Komitetu Honorowego programu Polacy Zmieniają Świat

Rektor KUL

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Tytuł zastępczy

Rektor AGH

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Tytuł zastępczy

Sekretarz Stanu - Ministerstwo Aktywów Państwowych

Artur Soboń

Tytuł zastępczy

Prezes Zarządu - KGHM Polska Miedź S.A.

Marcin Chludziński

Tytuł zastępczy

Prezes Zarządu - TUW PZUW

Rafał Kiliński

Tytuł zastępczy

Prezes Zarządu - Enea Operator Sp. z o.o.

Andrzej Kojro

Tytuł zastępczy

Prezes Zarządu - PGNiG SA

Jerzy Kwieciński

Tytuł zastępczy

Prezes PGE Dystrybucja S.A.

Marcin Kowalczyk

Tytuł zastępczy

Prezes Zarządu - Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna

Artur Wasil

Close
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Członek Komitetu Honorowego programu Polacy Zmieniają Świat

Rektor KUL

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Urodził się 14 lipca 1962 r. w Szczytnie. W latach 1981-1987 odbył uwieńczone magisterium studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie. Dnia 9 czerwca 1987 r. z rąk Jana Pawła II przyjął w Lublinie święcenia kapłańskie. W latach 1989-1993 odbył studia doktoranckie na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień doktora uzyskał w 1993 r. (KUL), habilitował się w roku  2001 r. (KUL). W czerwcu 2003 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2008 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Od 1 lipca 2010 r. - stanowisko profesora zwyczajnego.

Close
Tytuł zastępczy

Rektor AGH

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

 Prof. Dr. Eng. Jerzy LIS,  correspondent member of the Polish Academy of Science and member of the World Academy of Ceramics, professor in  materials science and chemical technology in AGH University of Science and Technology, Krakow Poland, actually  Rector of the AGH UST for cadence 2020-2024. He was graduated in AGH-UST in 1978, PhD in 1986, D. Sci. in 1994 and full professor from 2000.
His main research specialisation is research and application activities in Materials Science & Engineering  in the field of ceramic materials for structural and functional applications in constructions for the machine-building, automotive, aviation, military, aerospace, electronics, and other industries.  He is active in transfer technology management and  organisation of higher education. In research he is known mainly by his works on advanced materials (structure ceramics, MAX phases, composites)  prepared by combustion synthesis SHS (Self-propagating High-temperature Synthesis) and LM (Laser Manufacturing) as well as the author of publication in the field of engineering and traditional ceramics (tiles, refractories, sanitary and electroceramics). 
His scientific achievements contains 388 publications in journals and proceedings, citations by SCOPUS more then 1250, h-index=18, 4 books, more than 180 presentations on conferences (87 international), 18 patents, managing of 15 R&D projects  as well as international cooperation with academic and research centres in US, Russia, Germany, Japan, France, Spain for instance: ENSCI France, University Castellon Spain, PennState University, Texas University, SDSMT USA, UBC Canada, ISTMAN Russia, Hokkaido University, Japan, 
He is the Honorary Fellow of the European Ceramic Society, member of: the International Society of Self-Propagating High-Temperature Synthesis; the American Ceramic Society, the Polish Ceramic Society and the Polish Materials Society (former president of PMS). Actually he is  vice-President  of the Technical Committee of the Polish Academy of  Arts and Sciences, vice-Chair of Ceramic Committee and Materials Science Committee of the Polish Academy of Science and a member of editorial advisory boards of the 7 international journals. He was awarded the title of Golden Engineer by the Polish Technical Organization (2017),  the Best Polish Inventor Award  (2016) and the Building Bridge Award of the American Ceramic Society (2019).
 

Close
Tytuł zastępczy

Sekretarz Stanu - Ministerstwo Aktywów Państwowych

Artur Soboń

Funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pełni od dnia 5 grudnia 2019 r. 
Z dniem 5 września 2020 r. powołany na Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Urodził się 13 marca 1977 roku w Świdniku. Absolwent Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (praca magisterska pt. Władza polityczna w myśli konserwatywnej II RP), oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (praca magisterska pt. Strategia budowania wartości na przykładzie Lubelskiego Węgla Bogdanka). Absolwent studiów podyplomowych w zakresie projektów europejskich UMCS w Lublinie oraz rachunkowość i finansowe KUL. Ukończył studia doktorskie z ekonomii w Kolegium Nauk Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Poseł na Sejm RP z okręgu lubelskiego VIII i IX kadencji. Pracował w komisji finansów publicznych i komisji obrony narodowej.

Close
Tytuł zastępczy

Prezes Zarządu - KGHM Polska Miedź S.A.

Marcin Chludziński

Od stycznia 2016 roku członek Rady Nadzorczej PZU S.A. i jednocześnie prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (do czerwca 2018 roku), gdzie odpowiadał za procesy restrukturyzacyjne, fuzje oraz przejęcia. Definiował strategiczne kierunki rozwoju ARP. Przeprowadził restrukturyzację między innymi w spółkach Przewozy Regionalne, H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Współtwórca i prezes zarządu Invent Grupa Doradztwa i Treningu Sp. o.o. w latach 2006 – 2015. Prezes think tanku gospodarczego - Fundacja Republikańska w latach 2011 – 2015.

Absolwent Instytutu Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Współpracował w charakterze wykładowcy z Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas oraz Uczelnią Łazarskiego.

Posiada doświadczenie menedżerskie w zakresie doradztwa strategicznego i nadzoru korporacyjnego. Specjalizuje się w restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw i inwestycjach kapitałowych.

Członek Narodowej Rady Rozwoju, gremium konsultacyjno-doradczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Close
Tytuł zastępczy

Prezes Zarządu - TUW PZUW

Rafał Kiliński

Karierę zawodową w sektorze finansowym rozpoczął krótkim epizodem z bankowością pracując w Pierwszym Polsko Amerykańskim Banku (późniejszy FORTIS). Później przez kilka lat pracował w Warcie O/Gdynia w Wydziale Ubezpieczeń Morskich i Lotniczych jako senior underwriter. Odpowiadając na propozycję MARSH – utworzył z sukcesem w Gdańsku Oddział tejże międzynarodowej firmy brokerskiej, którym kierował kolejne 4 lata równolegle odpowiadając jako szef Praktyki Marine&Aviation za plasowanie tego rodzaju ryzyk w obszarze CEE Marsh’a. Ukończył kilka kursów branżowych na Rynku Londyńskim – w tym Maritime Law and Marine Insurance Claims Course” by RICHARDS HOGG LINDLEY Ltd. , Aviation Insurance Course (iro Insurance & Claims), Marine Insurance Course (iro Insurance & Claims), SOCA (Selling Our Competitive Adventage) Training for Marsh management, a także SCARF (Strategic Consulting Advanced Risks Finance) Training w Budapeszcie. Od utworzenia Pionu Klienta Korporacyjnego w PZU S.A. uczestnik reform tego obszaru, początkowo w skali regionu jako Dyrektor ds. Klienta Korporacyjnego w gdańskim Oddziale Okręgowym PZU SA, a od września 2008 r. jako Dyrektor Zarządzający ds. Klienta Korporacyjnego w Centrali PZU SA. Autor koncepcji reorganizacji Pionu Klienta Korporacyjnego w PZU SA, która zakończyła się z sukcesem z końcem 2011 r. W PZU był Dyrektorem Generalnym ds. Klientów Korporacyjnych oraz Dyrektorem Generalnym ds. Klientów Strategicznych przechodząc następnie, w związku z realizowanym projektem budowy TUW, na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. TUW. Od roku akademickiego 2008/2009, przez cztery kolejne lata, wykładowca Akademii Koźmińskiego w zakresie ubezpieczeń gospodarczych. Współpraca edukacyjna również (wykładowca) z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Close
Tytuł zastępczy

Prezes Zarządu - Enea Operator Sp. z o.o.

Andrzej Kojro

Jest prawnikiem, radcą prawnym i sędzią Trybunału Stanu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji oraz Studium Obrotu Energią Elektryczną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w  Warszawie. Obecnie kończy studia MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Funkcję prezesa Zarządu Enei Operator pełni od lipca 2016 roku. 

Close
Tytuł zastępczy

Prezes Zarządu - PGNiG SA

Jerzy Kwieciński

Mr Kwieciński has more than 30 years of international experience in strategic planning, management of large organisations, programmes and projects in the public, private, non-governmental and scientific research sectors, including energy sector.

From 1993 to 2004, he worked for the European Commission Representation in Poland, where his duties included management of programmes and projects financed by the European Union. He also participated in the works preparing Poland for membership in the European Union. Between 2004 and 2005 he was the President of Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o, where in 2008-2015 he acted as a Vice-President of the Management Board.

In 2005, Mr Kwieciński took a position of the Undersecretary of State at the Ministry of Regional Development, headed by Minister Grażyna Gęsicka, where he coordinated the national development policy and cohesion policy, including the work on the National Development Strategy for 2007–2015 and the National Cohesion Strategy for 2007–2013.

In 2008–2015, he served as President of the Management Board of JP Capital Group sp. z o.o., specialising in preparation and implementation of projects and innovations, including establishing and running start-ups. In that period he was also head of  Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości (European Entrepreneurship Centre Foundation).

Since 2015, he has been a member of the National Development Council, appointed by President Andrzej Duda.

In November 2015, he was appointed the first deputy of the Deputy Prime Minister Mateusz Morawiecki in the Ministry of Development in the government of Prime Minister Beata Szydło. From January 2018, he held the office of the Minister of Investment and Development in the government of Prime Minister Mateusz Morawiecki, and from September 2019 he served also as the Minister of Finance. He held both functions until November 15, 2019. He worked on, among others preparation and implementation of the Strategy for Responsible Development and implementation of cohesion policy.

1. The President directs the Management Board’s meetings and coordinates the work of Management Board members in all areas of the PGNiG Group’s activity, and performs any other activities which are within the President’s powers in accordance with the Company's internal regulations. 
 2. The President of the Management Board supervises and coordinates the Company’s operations, including with respect to: 
 HR strategies, pay schemes and working time; 
 2) employment and payroll policies; 
 3) protection of classified information; 
 4) protection of personal data; 
 5) defence and protection of the Company’s facilities; 
 6) management of the PGNiG Group, including exercise of the owner’s supervision within the PGNiG Group; 
 7) establishment of new companies within the PGNiG Group to pursue new projects undertaken as part of the PGNiG Group’s strategy; 
 8) preparation and implementation of privatisation plans for companies where PGNiG is a shareholder; 
 9) development and oversight of implementation of the PGNiG Group’s Strategy; 
 10) optimisation of the PGNiG Group’s structure; 
 11) internal control and audit functions, in accordance with generally accepted standards of internal audit; 
 12) comprehensive legal support protecting PGNiG’s legal interests; 
 13) uniform application of general law, including EU law; 
 14) issuance of official orders and circulars for the Company; 
 15) organisational and technical support of the Company’s governing bodies; 
 16) developing a regulatory policy in consultation with government authorities, EU authorities and industry organisations, 
 17) the Company's information policy and corporate communication, 
 18) planning and implementation of the Company’s trade policy, particularly in respect of natural gas and electricity sales, execution and settlement of contracts for the sale of natural gas and electricity; 
 19) harmonisation and optimisation of customer service solutions; 
 20) sale policy for gas, electricity and other products; 
 21) guiding the development of the natural gas market; 
 22) guiding the development of the gas market, natural gas import policy, also with respect to supply diversification; 
 23) establishing and maintaining long-term relationships with foreign companies, international organisations and foreign government authorities with respect to trade relations; 
 24) monitoring and analysis of foreign markets; 
 25) collaboration with OGP GAZ-SYSTEM, Polskie LNG, the Maritime Office in Szczecin and the Management Board of Porty Morskie Szczecin i Świnoujście in respect of importing LNG to Poland; 
 26) planning, executing and settling contracts for the provision of gas transmission and distribution services for PGNiG S.A.; 
 27) preparation of periodic gas fuel balance reports, consistent with gas sale constracts and plans; 
 28) periodic settlements of gas deliveries; 
 29) information services, including the receipt of information on events and crises in all areas of the Company’s business; 
 30) the Company’s tariff policy; 
 31) liaising with the Energy Regulatory Office (URE) in respect of preparing draft tariffs and prices of PGNiG S.A.’s products and services, and licences; 
 32) operations of the Wholesale Trading Branch; 
 33) operation of the Company’s foreign representative offices in Brussels, Moscow, Kiev, and Vysokoye, and operation of Foreign Branches. 
 3. The President of the Management Board shall perform, acting individually, all and any acts in law, including labour law, falling within the scope of responsibility of the manager of an organisational unit under special regulations.
 4. The President of the Management Board shall perform, acting individually, all and any activities falling within the scope of responsibility of the manager of an organisational unit within the meaning of the Act on Protection of Classified Information of August 5th 2010 (Dz.U. No. 182, item 1228, as amended), who is charged with exercising oversight and coordinating the Company’s activities in the area of classified information protection.
 5. The President of the Management Board, jointly with other members of the Management Board according to their respective powers and responsibilities, shall oversee the cooperation between and coordinate the activities of the PGNiG Group companies
 

Close
Tytuł zastępczy

Prezes PGE Dystrybucja S.A.

Marcin Kowalczyk


A lawyer by training, he graduated from the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. 
He also completed postgraduate studies in the field of national security 
at the National Defence University in Warsaw as well as Executive Master of Business Administration studies at the Warsaw Management University. He gained managerial experience while holding the office of Management Board Member in commercial law companies, i.a. in the years 2018-2020 when he served as Vice President 
of the Military Trading Company in Warsaw. He also held an independent position 
in a subsidiary of the Polish Energy Group - PGE Renewable Energy Company (PGE EO S.A.). He was the Vice President of the Military Property Agency and served on the Supervisory Board of the MPA.
He has extensive professional experience in independent and managerial positions 
which he gained in public administration and private enterprises, including companies engaged in defence trade and business activity related to manufacturing of and trade 
in products and technology for military or police use. He is a specialist in the field of national security, defence and protection of classified information.
He also gained professional experience in the Chancellery of the President of the Republic 
of Poland during the presidency of the late Lech Kaczyński and served as an Assistant 
in the Political Office of the Minister of National Defence, the late Aleksander Szczygło.
 

Close
Tytuł zastępczy

Prezes Zarządu - Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna

Artur Wasil

W 2002 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kierunek - Górnictwo i Geologia, Specjalność – Geotechnika Górnicza. W 2002 r. podjął pracę zawodową w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A. gdzie przeszedł szczeble kariery zawodowej od stanowiska stażysty do sztygara oddziałowego oddziału wydobywczego. W 2012 r. podjął pracę w przedsiębiorstwie PRG Linter S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Górniczych, a począwszy od 2014 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu. Pan Artur Wasil ukończył również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami Europejskimi i Prawa Unii Europejskiej na UMCS w Lublinie.