Polacy Zmieniają Świat

Ambasadorzy

Scroll

Ambasadorowie przedsięwzięcia "Polacy zmieniają świat" to osoby cieszące się zaufaniem, aktywnie uczestniczące w realizacji jego celów i dbające o jego wizerunek. Do ich podstawowych zadań należy: pozyskiwanie Polaków/osób z polskimi korzeniami (m. in. naukowców, inżynierów, wynalazców) mieszkających poza granicami Rzeczypospolitej i ich kompetencji dla rozwoju polskiej gospodarki opartej na wiedzy oraz promowanie przedsięwzięcia w środowiskach polonijnych. Dzięki Ambasadorom każda osoba zainteresowana udziałem w programie może uzyskać sprawdzone i aktualne informacje o przedsięwzięciu.

Scroll
Tytuł zastępczy

Ambasadorzy

Ambasadorowie przedsięwzięcia "Polacy zmieniają świat" to osoby cieszące się zaufaniem, aktywnie uczestniczące w realizacji jego celów i dbające o jego wizerunek. Do ich podstawowych zadań należy: pozyskiwanie Polaków/osób z polskimi korzeniami (m. in. naukowców, inżynierów, wynalazców) mieszkających poza granicami Rzeczypospolitej i ich kompetencji dla rozwoju polskiej gospodarki opartej na wiedzy oraz promowanie przedsięwzięcia w środowiskach polonijnych. Dzięki Ambasadorom każda osoba zainteresowana udziałem w programie może uzyskać sprawdzone i aktualne informacje o przedsięwzięciu.

Scroll