Polacy Zmieniają Świat

Nasza wizja

Polacy żyją i pracują w najodleglejszych zakątkach świata. Codziennie pogłębiają swoją wiedzę, zdobywają cenne doświadczenie, wdrażają w życie nowatorskie projekty. 
Zmieniają Świat - robią to jednak w rozproszeniu. 

Chcemy skumulować ten potencjał w jednym miejscu, bo tylko tak możemy osiągnąć zamierzony cel. Zmieńmy Świat na lepsze razem!

[ikonki] Wspieramy środowisko naukowe i dobre innowacje. 
[ikonki] Promujemy polską naukę  i innowacje w kraju i zagranicą. 
[ikonki] Budujemy ekosystem biznesowy, sieć kontaktów między polskim środowiskiem naukowym i biznesowym na całym świecie.
[ikonki] Nasze działania wpływają na innowacyjność i rozwój polskiej nauki i gospodarki.

Wierzymy, że najbardziej innowacyjne rozwiązania powstają w wyniku współpracy przedstawicieli różnych branż i dziedzin, dlatego zapraszamy do projektu pasjonatów nauki i biznesu, którzy chcą mieć wkład w rozwój polskiej innowacyjności, technologii i przedsiębiorczości.
 

Tytuł zastępczy

Tytuł zastępczy

Your body here

Treść zastępcza